Make your own free website on Tripod.com


 

(July -9-2003) Hôm nay
Today (July-9-2003)
Chiều nay ta ngắm mặt trời
Nhẹ nhàng giă biệt bầu trời gấm nhung
Bâng khuâng ánh mắt chị Hằng
Mượt mà e ấp xoay dần bóng đêm
Ru trong cơi mộng êm đềm
Xoá tan u tối xoá niềm âu lo
Mặc ai bàn tán nhỏ to
Thị phi thiên hạ so đo làm ǵ
Óan thù nào được ích chi
Mĩm cười tha thứ đi về có nhau
Tâm tư chẳng bận chút nào
Lời ca trong gió dạt dào hồn thơ
Thầm th́ khe khẻ như mơ
Giữ ḷng trong trắng như tờ giấy nguyên
Ṿng tay ôm trọn niềm tin
Dẫu cho trần thế lắm điều trái oan
Lắng nghe thổn thức tâm can
Ḷng không sầu hận vô vàn yêu thương
Tháng ngày chỉ một con đường
Người xưa dẫn lối nắng sương chu toàn
Hôm nay dẫu có gian nan
Dẫu trăm nguy biến, dẫu ngàn hiểm nguy
Kiên tâm ta chẳng xá ǵ
Ngày mai tươi sáng hề chi nản ḷng

Thái Thị Ư Nhi
Today I will watch the sun
As it leaves the velvet sky
Today I will gaze at the moon
As it shines thoughout the night
Today I will not let my fears
Control my hopes and dreams
Today I will not judge people
For how they look or seem
Today I will smile at my enemies
And walk away with pride
Today I will speak my mind
And not keep everything inside
Today I will sing as loud as I can
And really hear my voice
Today I will make my own decision
And be able to live with that voice
Today I will take a chance
Rather than being afraid
Today I will try not to hurt
Poeple with what I say
Today I will listen
To that voice in my heart
And not confuse with my head
Today I will follow
The road less traveled by
Than the one that's already been led
And if today ever die
If today ever end
Than tomorrow
I will wait tomorrow
I will try again

Thái Thị Ư Nhi