Make your own free website on Tripod.com
 

999 Đa Hồng
 
Nhạc: Ngoại Quốc
thơ/lời: Đức Huy
Vắng em chiều nay, ng my nhẹ theo gi bay
Vương vấn đu đy, điệu buồn nhung nhớ giăng đầy
Nắng đ nhạt phai, trn con đường nghing bng di
Anh mi yu em trong kỷ niệm

Bng trăng ngy xưa, với khung trời anh ước mơ
Vẫn đứng bơ vơ, một mnh đơn bng mong chờ
Tuyết rơi ma đng, tiễn em về trong gi băng
Cho anh mi đơn cị. người tnh ơị.

Vườn hồng ngy xưa đ a tn, con tim khổ đau đ ho mn,
Chờ đợi tnh yu đ lỡ lng, chn đi bao nhiu những ước mong
Mi sống với những kỷ niệm tuyệt vời,
Mi sống với ước mơ yu em m thị...

C những chiều mưa, anh đi về trn lối xưạ
Mưa ướt trn vai, lạc loi những tiếng nhạc buồn.
C những chiều đng, khi tm hồn anh gi băng,
Tn em khắc trn mi... người tnh ơi!

Vườn hồng ngy xưa đ a tn, con tim khổ đau đ ho mn,
Chờ đợi tnh yu đ lỡ lng, chn đi bao nhiu những ước mong
Mi sống với những kỷ niệm tuyệt vời,
mi sống với ước mơ yu em m thị...

Vắng em chiều nay, ng my nhẹ theo gi bay
vương vấn đu đy, điệu buồn nhung nhớ giăng đầy
Nắng đ nhạt phai, trn con đường nghing bng di
anh mi yu em trong kỷ niệm.