Make your own free website on Tripod.com
 

Bi thơ cuối cng  

Hong Thi Thơ

Đy bi thơ cuối cng anh viết cho em
Anh viết cho em bi ca mộng ước
Vừa khi tn a, tựa như ma l
Chết theo thu gi, cũng như trăng t
Chết theo đm buồn dần qua

Thi tnh đ thế ny, em đ anh đy
Em đ anh đy, m đu cn nữa
Chiều trng chờ đn, buồn vui cng sống
Những đm trăng buồn, những khi dối hờn
Đn nhau bn đường tnh mơ

Em ơi thi thế l thi l thế đ
Ba năm thi thế mộng tan tnh
Em ơi thi thế l thi l thế đ
Thin thu thi thế người buồn tnh

Đy bi thơ cuối cng anh viết cho em
Anh viết cho em, bi thơ của những
Ma trăng đ tắt.
Ngy vui đ mất chứa chan u buồn
Xt xa những giờ đ đem theo vo hồn thơ.