Make your own free website on Tripod.com
 

Bi tnh ca cho em  

Ng Thụy Min

Anh ht cho em bi tnh ca thiết tha
Anh ht cho em d lng nghe xt xa
Một lần gặp gỡ đ l bao thương nhớ
Thương dng em cười nhớ nụ mắt bờ mi

Anh nhớ năm xưa ma xun em đến thăm
Em ni yu anh rồi tnh qua rất nhanh
Một ngy chợt đến bỗng tnh như đ lỡ
Một ngy chợt đến bỗng đời như tan vỡ

Ai đ yu em những đm buồn gi lạnh
V ai u yếm ht những lời thiết tha tru mến
Ai đ nng niu đn đưa ngy thng di
Giờ đu cn nữa ngy vui đ hết tnh ta đ chết

Anh chc cho em đời yn vui đắm say
Anh chc cho em d lng nghe đắng cay
Một ngy no đ dẫu tnh ta đ lỡ
Một ngy no đ ta vẫn yu mi người thi...