Make your own free website on Tripod.com
 

Biển Chờ
 
Rumba Bảo Chấn
Em vẫn chờ
Vẫn đợi chờ đợi anh dù chỉ là trong giấc mộng
Ngoài kia biển hát ưu phiền một nỗi miên man


Em vẫn chờ, nghe đời trôi yên lặng
Nghe biển hát ưu phiền một nỗi miên man
Em vẫn chờ hoàng hôn xưa ghé về
Buồn xanh liễu tóc thề em vẫn chờ

Em vẫn chờ anh đến mắt em soi tận bóng đêm
Đôi bàn tay nuôi đốm lửa theo thời gian tàn thêm

Em vẫn chờ, vặn ḿnh trong nhớ thương
Chờ anh trong giấc mơ đến bao giờ