Make your own free website on Tripod.com
 

Bng M U  
H ơ ... bướm vng đậu nhnh m u, đưa tay anh bắt .... tặng em lm qu.....

Anh chờ em dưới bng cy
M u che mất tnh yu chng mnh
Ngy em tc bỏ ngang vai
Thương con bướm vng đậu nhnh m u
Em thường mơ ước đơn sơ
Ngy anh đm cưới bằng m u bng vng
Ai ngờ trời đổ cơn mưa, m u ướp l lm đau bướm vng
Ngy em đ bỏ sang ngang xa con bướm vng trả hiếu mẹ cha
Anh nhờ con bướm bay xa m u thương nhớ bng vng đnh rơi
M u ơi hỡi m u (2) c con bướm vng bỏ xứ đi xa
M u ơi hỡi m u (2) c con bướm vng khc duyn bẽ bng
(Biết chăng bướm vng thương tnh dỡ dang)