Make your own free website on Tripod.com
 

Em Hy Ngủ Đi  
Nhạc Sĩ: Trịnh Cng Sơn
Rừng đ chy v rừng đ ho
Em hy ngủ đi
Rừng đ kh v rừng đ tn
Em hy ngủ đi

Ngủ đi em đi mi lửa chy
Ngủ đi em mi cong cỏ mượt
Ngủ đi em tay xanh ng ngọc
Ngủ đi em tc gi thi bay

Đời đ khp v ngy đ tắt
Em hy ngủ đi
Đời mi đm v ngy mi buồn
Em hy ngủ đi.

              --0o0--

Đồi đứng bng v đồi thắp nắng
Em hy ngủ đi
Mặt đất im mặt trời ci nhn
Em hy ngủ đi

Ngủ đi em đi vai lụa mt
Ngủ đi em da thơm quả ngọt
Ngủ đi em tay thi mời mọc
Ngủ đi em trong tiếng ru m

Người đ đến v người đ vắng
Em hy ngủ đi
Ngoi phố kia loi người đ về
Em hy ngủ đi...