Make your own free website on Tripod.com
 

Khắc Khoải
 
Diệu Hương
Ti ngồi đy sợ bng tối bng tối qua đm di
m quạnh hiu i sơ xc linh hồn ti khắc khoải
Mong từng giy từng pht đến hết những đau thương ny
Chờ nh sng trong ban ngy như 1 lần niềm hy vọng hết đắng cay

V em đ xa rồi khuất xa rồi
Lời em ni yu thương xưa vang vọng tới
Ngy đang đến chia la tnh ti với em rồi
Từng đm qua đy đọa ti trong bng tối chia phi

Ti ngồi đy lần từng bước đếm gt chn em về
Nhưng đường xa, xa qu em cn đang mi m
từng yu đừng dy xo những nỗi đau chề
Lm vỡ nt trong tm hồn cho một đời in hằn những vết thương